Corona Voorzorgsmaatregelen

Vanwege de Corona crisis zijn er extra voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Ik volg nauwgezet de maatregelen en adviezen van het RIVM en pas mijn beleid daar steeds op aan.

Regels/maatregelen (laatste update: september ’20):  

  • Handen wassen/ontsmetten bij aankomst en vertrek.
  • Geen handen schudden.
  • We houden 1,5 meter afstand (tenzij de coach moet ingrijpen voor de veiligheid).
  • We werken buiten (ook tijdens de nabespreking blijven we buiten).
  • De sessie wordt verzet als coach of cliënt niet voldoet aan de gezondheidschecklist van het RIVM (verkouden, koorts, ziek familielid).
  • Het is niet nodig om afstand te houden van het paard, deze mag ook gewoon aangeraakt worden.
  • Wij zorgen ervoor dat het materiaal en de locatie goed schoongehouden en ontsmet worden.

Voor trainingen die verzet worden vanwege gezondheidsklachten m.b.t. Corona worden momenteel geen kosten in rekening gebracht. De normale annuleringsvoorwaarden zijn hierop niet van toepassing. Wel verzoek ik de klanten om mij tijdig op de hoogte te brengen van annulering, zodat ik daar rekening mee kan houden in de planning.