Inzet van Paarden

Ook de mens maakt gebruik van non verbale communicatie alleen is dit veel minder ontwikkeld in de loop der jaren.

Paarden zijn prooidieren en om de gevaren te kunnen doorstaan is de kracht van de kudde erg belangrijk. Elk paard heeft zijn eigen rol in de kudde, leider, volger, verzorger, beschermer, leerling e.d. Wanneer iedereen zich bewust is van zijn/haar rol in de kudde dan is er het vertrouwen in elkaar om samen te overleven. Doordat de kuddeleden elkaar goed aanvoelen en er een duidelijke communicatie is, zijn ze in staat om vijanden af te weren. De communicatie is non verbaal en wordt op een subtiele manier aangegeven en gevoeld die voor de hele kudde duidelijk is.

Het non verbale is dus bijzonder sterk ontwikkeld bij paarden. Ook de mens maakt gebruik van non verbale communicatie alleen is dit veel minder ontwikkeld in de loop der jaren. Bij baby’s en peuters wordt het nog getolereerd en vindt men dit grappig, kinderen spreken de waarheid en hun gezichtsuitdrukking spreekt boekdelen. Maar bij het ouder worden wordt men voorzichtiger, neutraler, blijkt het niet zo ‘te horen’ en er wordt niet altijd gelet op de signalen van de ander. Paarden kunnen dit nooit uitschakelen en daarom zijn zij bij uitstek geschikt om als coach te fungeren.

Bij een teamtraining gaan we kijken hoe het team functioneert en waar liggen de talenten die nog beter ontwikkeld kunnen worden.

Er wordt niet op paarden gereden, alle oefeningen worden naast het paard gedaan en ervaring is niet nodig.

De locatie die ik gebruik voor de coaching is ‘het Lage Woud’ in Makkinga. Hier staat een kudde van 10 paarden, ieder met zijn/haar bijzondere karakter. Doordat zij 24/7 buiten staan en altijd met elkaar zijn is het een kudde die veel natuurlijk gedrag laat zien. En dat is zo belangrijk bij het coachen met paarden.