Privacy Verklaring

Privacyverklaring Jazz Paardencoaching

Mijn gegevens
Jazz Paardencoaching
Kanaalweg 22
9422 BB Smilde
Nederland
+31 6 40337245
info@jazzpaardencoaching.nl
BTW nummer NL001471251B90
KvK nummer 60298855
Website: https://jazzpaardencoaching.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Jazz Paardencoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn betaalde diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Afhankelijk van jouw relatie met mij verwerk ik verschillende gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Internetbrowser, apparaat type, IP-adres en locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer of andere betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens onze dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
In veel gevallen is het voor mijn diensten noodzakelijk om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Dit zal altijd gaan om informatie die jij mij vrijwillig verstrekt in het kader van een coaching traject. Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt met als doel de overeenkomst die ik met jou heb zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven anders dan hieronder vermeldt. Je hebt het recht om deze informatie te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met mij op via info@jazzpaardencoaching.nl

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt
Als ik persoonsgegevens van jou verwerk, dan heeft dat natuurlijk een reden. Ik verwerk jouw gegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening;
 • Ik heb toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;
 • Ik heb een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens aan mij bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voor welke doeleinden er persoonsgegevens worden verzameld
Jazz Paardencoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om mijn diensten te kunnen leveren en uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Jazz Paardencoaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Openbaarmaking persoonsgegevens
Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je naam en eventueel bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als ik je persoonsgegevens openbaar wil maken op mijn website zal ik dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Social media
Op mijn website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Delen met derden
Jazz Paardencoaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jazz Paardencoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze derden zijn:

 • Mijn boekhouder en belastingadviseur om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen;
 • One.com, de hostingprovider, die mijn website op zijn server heeft staan;
 • Dropbox en one.drive voor het bewaren van mijn documenten;
 • Freelance coaches die mijn diensten uitvoeren;
 • Social media platformen voor mijn marketing (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn);
 • GoogleForms voor de evaluatie van mijn diensten;

Geautomatiseerde besluitvorming
Jazz Paardencoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Jazz Paardencoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • Klanten -> factuurgegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn), de overige gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.

Cookies
Jazz Paardencoaching gebruikt functionele cookies (zie ook de cookieverklaring op de website). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jazz Paardencoaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jazz Paardencoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jazzpaardencoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Jazz Paardencoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Jazz Paardencoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@jazzpaardencoaching.nl.

Wijzigingen
Ik heb het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseer je daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zal ik je informeren via mijn website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 november 2020.